OTAQ

SEÇ

"Istisu" mineral suyu"İstisu" unikal müalicəvi isti bulaqları ilə məşhur olan bir yerdir. Sovet İttifaqının ən effektiv balneoloji sanatoriyalarından biri olaraq, 1958-ci ildən etibarən fəaliyyət göstərir. Sağlamlaşdırıcı mərkəz bir çox xəstəliyin yüksək ixtisaslı həkimlər tərəfindən təyin edilən termal prosedurlar vasitəsilə effektiv müalicəsini təklif edir. Bu gün obyektdə 12 bulaq yerləşir. Onlardan 7-si quyu kimi, 5 isə bulaq kimi yerin altından çıxır. Tədqiq olunan mineral suların kimyəvi tərkibi faydalı mikroelementlərlə, kalium, natrium, kalsium ionları, sabit stronsium və dəmirlə zəngindir.

Yeraltı bulaqlar səthi suların tərkibində rast gəlməyən minerallarla zəngindir. Dəri örtüklərindən keçərək, su bədəni öz müalicəvi xüsusiyyətləri ilə zənginləşdirir. Onun təsiri altında hərəkət funksiyalarının stimullaşdırılması baş verir. Termal mayenin müalicəvi xüsusiyyətləri oynaqlardakı gərginliyi aradan qaldırır. Onlar daha möhkəm və elastik olur. Termal su ağrı hissini və spazmları aradan qaldırmaq xüsusiyyətinə malikdir. Xaricə qəbul edildiyi zaman əzələlərə yumşaq masaj effekti yaranır. O, qan dövranını stimullaşdırır. Qan damarları genişlənir, arterial təzyiq aşağı düşür. Orqanizm termal suların faydalı mineralları ilə zənginləşir. Onlar bədəni şlaklardan, qalıq parçalanma məhsullarından və toksik maddələrdən azad edir. Onun yenilənməsi və cavanlaşdırılması prosesi baş verir.

Müalicəvi maye orqanizmin immun funksiyalarını möhkəmləndirir, onun bərpası və inkişafında aktiv iştirak edir. O, hormonal sistemi tənzimləyir və onun fəaliyyətinin pozulmasının qarşısının alınmasında kömək edir. Termal su dəriyə müsbət təsir göstərir. Onun əsasında olan prosedurlar məsamələri genişləndirir və təmizləyir. O, qıcıqlanmış dərini sakitləşdirir, onun üzərindəki iltihab reaksiyalarını aradan qaldırır, damarlarını möhkəmləndirir.