OTAQ

SEÇ

Calipso O3 kapsuluPROSEDURUN TƏSVİRİ

Toxumaların yüksək parsial təzyiq altında verilən oksigen qarışığı ilə suvarılmasına əsaslanan terapevtik effektə malik sistemli ozon terapiyası kaspulu. Sistem metabolizm və regenerasiya proseslərini sürətləndirir, yaxşı kardiovaskulyar effekt verir, hüceyrə aktivliyini gücləndirir, iltihab əleyhinə təsir göstərir.

ƏKS GÖSTƏRİŞLƏR

  • müxtəlif xarakterli qanaxmalar,
  • kəskin miokard infarktı,
  • kəskin beyin qan dövranı pozuntusu
  • hipetireoz (qalxanabənzər vəzinin funksiyasının artması),
  • hipoqlikemiya (qanda şəkər səviyyəsinin azalması),
  • kəskin pankreatit,
  • kəskin alkoqol psixozu,
  • trombositopeniya,
  • qıcolma sindromu

PROSEDURUN NƏTİCƏLƏRİ

Sistem metabolizm və regenerasiya proseslərini sürətləndirir, normal kardiovaskulyar effekt verir, hüceyrə aktivliyini gücləndirir, iltihab əleyhinə təsir göstərir. Oksigenin dermanın ən dərin təbəqələrinə, limfa və qan təchizatı sisteminə yüksək miqdarda nüfuz etməsinə səbəb olur. Prosedur tərləməni artırır. Bu da metabolizm məhsullarının orqanizmdən çıxarılmasına kömək edir. Qan dövranı sürətlənir, detoksikasiya baş verir və regenerasiya yaxşılaşır.

REZERV ETMƏK