OTAQ

SEÇ

Fizioterapiya - Amplipulsterapiya



PROSEDURUN TƏSVİRİ

Amplipulsoterapiya kontakt olaraq pasiyentin bədənində dəri örtüklərinin müəyyən nahiyələrinə qoyulmuş elektrodlar və nəm hidrofil araqatları vasitəsilə müvafiq parametrli dəyişən elektrik cərəyanla lokal təsir metodudur.

PROSEDURUN KEÇİRİLMƏ QAYDASI

Aplipulsoterapiya elektrik cərəyan keçirən aparatların və bədənin problemli nahiyələrində yerləşdirilən elektrodların köməyi ilə həyata keçirilir. Yüngül vibrasiya hiss olunur ki, bu da əzələ liflərinin qısaldığını təsdiq edir. Cərəyanın alqoritmi və tezliyi müxtəlif xəstəliklər üçün fərqli olur. Hər bir xəstəlik üçün ona uyğun cərəyanla təsir alqoritmi tərtib olunub. 

AMPLİPULSUN TƏTBİQ EDİLMƏSİ ÜÇÜN GÖSTƏRİŞLƏR

Amplipulsun tətbiq edilməsi üçün göstərişlər dayaq-hərəkət aparatı, əzələ və sinir sisteminin ağrı sindromu ilə müşayiət olunan xəstəlikləridir (radikulitlər, oxteoxondrozlar, artrozlar, artritlər, onurğa sütunu disklərinin protruziyaları və yırtıqları, travmalar, nevralgiyalar, müxtəlif ağırlıq dərəcəli revmatoid xəstəlikləri, habelə, birləşdirici toxuma xəstəlikləri).

 • istənilən yerləşməli osteoxondrozlar;
 • Uşaq serebral iflici;
 • radikulitlər;
 • istənilən ölçüdə fəqərəarası yırtıq;
 • müxtəlif mənşəli artritlər və artrozlar;
 • sinir kökcüklərinin kompressiyaları;
 • onurğa sütunu əyrilikləri;
 • ateroskleroz;
 • keçirilmiş insult fonunda ifliclər;
 • nevralgiyalar;
 • nevrozlar;
 • dayaq-hərəkət aparatı travmaları;
 • əzələ toxuması distrofiyası.

ƏKS GÖSTƏRİŞLƏR 

 • sümük qırıqlarının hərəkətsizləşdirilməsinin həyata keçirilmədiyi sınıqlar
 • bağ aparatının yarılması
 • hematomalar
 • öd və sidik daşı xəstəliyi
 • elektrik cərəyanına qarşı yüksək həssaslıq
 • varikoz xəstəliyi

PROSEDURUN NƏTİCƏLƏRİ

 • Sinusoidal modullaşdırılmış cərəyanların təsiri altında orqanizmdə aşağıda qeyd olunan müsbət dəyişikliklər baş verir:
 • toxumaların qan dövranı və limfa mayelərinin drenajı güclənir;
 • mübadilə prosesləri normallaşır;
 • əzələ spazmları aradan qalxır;
 • ağrı hissi və iltihablar dayanır.
 • Bundan əlavə, aşağı tezlikli cərəyanlarla bədənin geniş nahiyələrinə təsir göstərildiyi zaman özünü yuxunun normallaşması və ümumi sinir gərginliyinin aradan qaldırılması ilə büruzə verən sedativ effekt baş verir.

REZERV ETMƏK