ENDOKRİNOLOJİ PAKET

 

Prosedurun adı

Prosedurun sayı

Prosedurun sayı

Prosedurun sayı

 

           7 gün

  

        10  gün

 

         14 gün

Endokrinoloqun ilkin müayinəsi

1

1

1

Endokrinoloqun təkrar konsultasiyası

2

3

4

EKQ (mütləq)

1

1

1

Rentgenoqrafiya xəstə orqan

1

1

1

Qanın ümumi analizi -hemoqram 18 göstərici

1

1

1

Qanın biokimyəvi analizi (ALT, AST, Aclıq qan şəkəri və s.)

1

1

1

Fizioterapiya prosedurları - (Prosedurlar xəstəliyə uyğun olaraq, göstəriş və əks göstərişlər nəzərə alınaraq  həkim tərəfindən təyin olunur)

10-12 (2-3 prosedur)

10-14(2-3 prosedur)

14-18(3-4 prosedur)

Hamam prosedurları  və  ya mineral su vannaları

7

10

15

Mineral suyun daxilə qəbulu (tibbi göstərişə əsasən)

7

14

21

Massaj - xəstə orqan

5 7 10

 

 • Paketdə nəzərdə tutulandan əlavə prosedurlar ödənişli xidmət  hesabına aparılır
 • Prosedurlar və müayinələr  xəstəliyə uyğun olaraq mualicə həkimi tərəfindən seçilib təyin olunur
 • Hidrokolon, ozonterapiya,  exokardioqrafiya, akupunktura, kalipso, çalxantılı vanna,traksiya, «Miqun» aparatı ilə massaj,ümumi massaj, solariy, krioterapiya, müalicəvi çaylar və dəmləmələr,zəli qoyma,mikroimalələr, prostat vəzinin massajı, ginekoloji müdaxilələr – ödənişli prosedurlara daxildir


NEVROLOJİ  PAKET

 

Prosedurun adı

Prosedurun sayı

Prosedurun sayı

Prosedurun sayı

 

           7 gün

  

        10  gün

 

         14 gün

Nervpatoloqun ilkin müayinəsi

1

1

1

Nervpatoloqun təkrar konsultasiyası

2

3

4

EKQ (mütləq)

1

1

1

Rentgenoqrafiya xəstə orqan

1

1

1

Qanın ümumi analizi -hemoqram 18 göstərici

1

1

1

Qanın biokimyəvi analizi (ALT, AST, Aclıq qan şəkəri və s.)

1

1

1

Fizioterapiya prosedurları - (Prosedurlar xəstəliyə uyğun olaraq, göstəriş və əks göstərişlər nəzərə alınaraq  həkim tərəfindən təyin olunur)

10-12 (2-3 prosedur)

10-14(2-3 prosedur)

14-18(3-4 prosedur)

Hamam prosedurları  və  ya mineral su vannaları

7

10

15

Mineral suyun daxilə qəbulu (tibbi göstərişə əsasən)

7

14

21

 

 

 • Paketdə nəzərdə tutulandan əlavə prosedurlar ödənişli xidmət  hesabına aparılır
 • Prosedurlar və müayinələr  xəstəliyə uyğun olaraq mualicə həkimi tərəfindən seçilib təyin olunur
 • Hidrokolon, ozonterapiya,  exokardioqrafiya, akupunktura, kalipso, çalxantılı vanna,traksiya, «Miqun» aparatı ilə massaj, ümumi massaj, solariy, krioterapiya, müalicəvi çaylar və dəmləmələr,zəli qoyma,mikroimalələr, prostat vəzinin massajı, ginekoloji müdaxilələr – ödənişli prosedurlara daxildir


GİNEKOLOJİ  PAKET

 

Prosedurun adı

Prosedurun sayı

Prosedurun sayı

Prosedurun sayı

 

           7 gün

  

        10  gün

 

         14 gün

Ginekoloqun ilkin müayinəsi

1

1

1

Ginekoloqun təkrar konsultasiyası

2

3

4

EKQ (mütləq)

1

1

1

Qadın cinsi orqanlarının USM müayinəsi

1

1

1

Qanın ümumi analizi -hemoqram 18 göstərici

1

1

1

Qanın biokimyəvi analizi (ALT, AST, Aclıq qan şəkəri və s.)

1

1

1

Fizioterapiya prosedurları - (Prosedurlar xəstəliyə uyğun olaraq, göstəriş və əks göstərişlər nəzərə alınaraq  həkim tərəfindən təyin olunur)

10-12 (2-3 prosedur)

10-14(2-3 prosedur)

14-18(3-4 prosedur)

Hamam prosedurları  və  ya mineral su vannaları

7

10

15

Mineral suyun daxilə qəbulu (tibbi göstərişə əsasən)

7

14

21

 

 • Paketdə nəzərdə tutulandan əlavə prosedurlar ödənişli xidmət  hesabına aparılır
 • Prosedurlar və müayinələr  xəstəliyə uyğun olaraq mualicə həkimi tərəfindən seçilib təyin olunur
 • Hidrokolon, ozonterapiya,  exokardioqrafiya, akupunktura, kalipso, çalxantılı vanna, traksiya, «Miqun» aparatı ilə masaj, ümumi masaj, solari, krioterapiya, müalicəvi çaylar və dəmləmələr, zəli qoyma, mikroimalələr, ginekoloji müdaxilələr – ödənişli prosedurlara daxildir


DERMATOLOJİ  PAKET

 

Prosedurun adı

Prosedurun sayı

Prosedurun sayı

Prosedurun sayı

 

           7 gün

  

        10  gün

 

         14 gün

Dermatoloqun ilkin müayinəsi

1

1

1

Dermatoloqun təkrar konsultasiyası

2

3

4

EKQ (mütləq)

1

1

1

Xəstə oynaq və ya nahiyyənin Rentgenoqrafiyası

1

1

1

Qanın ümumi analizi -hemoqram 18 göstərici

1

1

1

Qanın biokimyəvi analizi (ALT, AST, Aclıq qan şəkəri və s.)

1

1

1

Fizioterapiya prosedurları - (Prosedurlar xəstəliyə uyğun olaraq, göstəriş və əks göstərişlər nəzərə alınaraq  həkim tərəfindən təyin olunur)

10-12 (2-3 prosedur)

10-14(2-3 prosedur)

14-18(3-4 prosedur)

Hamam prosedurları  və  ya mineral su vannaları

7

10

15

Mineral suyun daxilə qəbulu (tibbi göstərişə əsasən)

7

14

21

 • Paketdə nəzərdə tutulandan əlavə prosedurlar ödənişli xidmət  hesabına aparılır
 • Prosedurlar və müayinələr  xəstəliyə uyğun olaraq mualicə həkimi tərəfindən seçilib təyin olunur
 • Hidrokolon, ozonterapiya,  exokardioqrafiya, akupunktura, kalipso, çalxantılı vanna, traksiya, «Miqun» aparatı ilə masaj, ümumi masaj, solari, krioterapiya, müalicəvi çaylar və dəmləmələr, zəli qoyma, mikroimalələr, ginekoloji müdaxilələr – ödənişli prosedurlara daxildir


REVMATOLOJİ  PAKET

 

Prosedurun adı

Prosedurun sayı

Prosedurun sayı

Prosedurun sayı

 

           7 gün

  

        10  gün

 

         14 gün

Revmatoloqun ilkin müayinəsi

1

1

1

Revmatoloqun təkrar konsultasiyası

2

3

4

EKQ (mütləq)

1

1

1

Xəstə oynaq və ya nahiyyənin Rentgenoqrafiyası

1

1

1

Qanın ümumi analizi -hemoqram 18 göstərici

1

1

1

Qanın biokimyəvi analizi (ALT, AST, Aclıq qan şəkəri və s.)

1

1

1

Fizioterapiya prosedurları - (Prosedurlar xəstəliyə uyğun olaraq, göstəriş və əks göstərişlər nəzərə alınaraq  həkim tərəfindən təyin olunur)

10-12 (2-3 prosedur)

10-14(2-3 prosedur)

14-18(3-4 prosedur)

Hamam prosedurları  və  ya mineral su vannaları

7

10

15

Mineral suyun daxilə qəbulu (tibbi göstərişə əsasən)

7

14

21

 • Paketdə nəzərdə tutulandan əlavə prosedurlar ödənişli xidmət  hesabına aparılır
 • Prosedurlar və müayinələr  xəstəliyə uyğun olaraq mualicə həkimi tərəfindən seçilib təyin olunur
 • Hidrokolon, ozonterapiya,  exokardioqrafiya, akupunktura, kalipso, çalxantılı vanna, traksiya, «Miqun» aparatı ilə masaj, ümumi masaj, solari, krioterapiya, müalicəvi çaylar və dəmləmələr, zəli qoyma, mikroimalələr, ginekoloji müdaxilələr – ödənişli prosedurlara daxildir


KARDİOLOJİ  PAKET

Prosedurun adı

Prosedurun sayı

Prosedurun sayı

Prosedurun sayı

 

           7 gün

  

        10  gün

 

         14 gün

Kardioloqun ilkin müayinəsi

1

1

1

Kardioloqun təkrar konsultasiyası

2

3

4

EKQ (mütləq)

1

1

1

Qarın boşluğu USM (xəstə  orqanların)

1

1

1

 Exokardioqramma

1 1 1

Qanın ümumi analizi -hemoqram 18 göstərici

1

1

1

Qanın biokimyəvi analizi (ALT, AST, Aclıq qan şəkəri və s.)

1

1

1

Fizioterapiya prosedurları - (Prosedurlar xəstəliyə uyğun olaraq, göstəriş və əks göstərişlər nəzərə alınaraq  həkim tərəfindən təyin olunur)

10-12 (2-3 prosedur)

10-14(2-3 prosedur)

14-18(3-4 prosedur)

Hamam prosedurları  və  ya mineral su vannaları

7

10

15

Mineral suyun daxilə qəbulu (tibbi göstərişə əsasən)

7

14

21

 • Paketdə nəzərdə tutulandan əlavə prosedurlar ödənişli xidmət  hesabına aparılır
 • Prosedurlar və müayinələr  xəstəliyə uyğun olaraq mualicə həkimi tərəfindən seçilib təyin olunur
 • Hidrokolon, ozonterapiya,  exokardioqrafiya, akupunktura, kalipso, çalxantılı vanna, traksiya, «Miqun» aparatı ilə masaj, ümumi masaj, solari, krioterapiya, müalicəvi çaylar və dəmləmələr, zəli qoyma, mikroimalələr, ginekoloji müdaxilələr – ödənişli prosedurlara daxildir